Vi tror på en ny start​

Viden om misbrug​

På denne side har vi noteret nogle relevante forskningsresultater, som inspirerer vores arbejde.

I vores arbejde med de unge bygger vi videre på den mangeårige erfaring vi har i arbejdet med misbrugsproblematikker. Ligesom vi som personale efteruddanner os, og deltager i relevante kursusaktiviteter. Derudover finder vi relevant inspiration i den forskningsbaserede viden, som bl.a. udgives af socialstyrelsen. Her interesser man sig for at besvare nogle af de samme spørgsmål, som vi beskæftiger os med i det daglige, hvor de blandt andet søger svar på; Hvad gør man, når det er tydeligt, at en ungs forbrug/misbrug kan få alvorlige konsekvenser for den unge?

Vores tilgang er på det praksisnære plan. Det er os der møder den unge, som står i en udsat situation i sit liv. Det er os, der har muligheden for at påvirke den unges potentialer i livet. Derfor er vi interesseret i at vide mere om, hvordan vi udfører vores rolle bedst mulig. Som led i at indfri denne ambition, holder vi os opdateret om relevant evidensbaseret viden, som vi kan inddrage i vores arbejde.​

”Det nytter at behandle unges misbrug af fx alkohol, hash, amfetamin eller kokain”

​(Kilde; Socialstyrelsen)

Årsager er mangeartet:” udvikling af misbrug og afhængighed er komplekst og kræver komplekse forklaringer og forståelsesrammer”

Kilde; Pedersen, Mads Uffe, (2005), udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler, Aarhus Universitetsforlag.

”Anbringelser uden for hjemmet reducerer i højere grad misbrugsproblemer blandt unge sammenlignet med forebyggende foranstaltninger i eget miljø”.

Det konkluderer rapporten effekten af kommunernes forebyggende foranstaltninger for unge - forebyggende foranstaltninger i eget miljø sammenlignet med anbringelse uden for hjemmet

udgivet af det nationale forskningscenter for velfærd (sfi) i 2010.

Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 11,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Jon Skriver

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: js@tagkaergaard.dk