Vi tror på en ny start​

Sundhedsfaglige tiltag

Læge- og sundhedsfaglig indsat Fonden Tagkærgaard

En stor andel af de unge, der anbringes hos Fonden Tagkærgaard, er unge med dobbeltdiagnose/dobbeltbelastning. Herudover har de unge typisk vanskeligheder og problematikker ift. skole, kriminalitet, grænser og egenomsorg/sundhed.

De unges behov for beskyttelse og nærhed er ofte ikke blevet imødekommet, hvorfor de ofte ses med forstyrrelser ift. tilknytning.

Fonden kan udover den pædagogiske indsats og behandling tilbyde vurdering, udredning og behandling inden for det psykiatriske felt. Fondens sundhedsfaglige team består af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, autoriseret psykolog, tre sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri og en socialsygeplejerske.

Udrednings- og/eller behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt til den unge ud fra flere parametre.

Afhængigt af om den unge tidligere er udredt og diagnosticeret, har et behandlingsforløb i andet regi, fx det offentlige, eller aktuelt ikke er i behandling for sin psykiatriske lidelse, har vi ved Fonden mulighed for, at den unge tilknyttes vores psykiater, hvis der foreligger samtykke.

Fonden tilbyder

-​Psykiatrisk vurdering & udredning (pt ikke ADHD)

-​Evt. akut medicinsk behandling af abstinenser, afhængigt af misbrugsart

-​Psykologisk testning, fx kognitiv test (WISC el. WAIS)

-​Psykologisk udredning, fx ifm. §50 undersøgelse e.lign.

-​Psykoedukation til både den unge og forældre

-​Terapiforløb

-​Medicinkontrol

-​Somatisk lægeundersøgelse

Fordele for den unge

-​Minimal ventetid

-​Mulighed for tilsyn ved akutte situationer

-​Hvis den unge af forskellige årsager ikke kan overskue at møde op hos psykiater, kan psykiater komme ud på afdelingen og hjælpe den unge der.

-​Stor fleksibilitet ift. tid og rammer.

-​Fleksible individuelle udrednings- og behandlingsforløb tilrettelagt til den enkelte ung.

-​Vi kan følge og observere den unge helt tæt og hurtigt justere evt. medicinsk behandling.

-​Tværfaglig indsats ”in house”

-​Tryghed ift. at den unge har en fast psykiatrisk sygeplejerske tilknyttet

-​Psykoedukation à ”uddannelse” i egen sygdom enten ved sygeplejerske eller psykiater afhængigt af kompleksitet.

 

Generelt

Når den unge anbringes ved Fonden Tagkærgaard påtænkes 2-3 måneders tilvænning til nye rammer, regler og omgivelser, hvorfor en psykiatrisk udredning aldrig påbegyndes før den unge er faldet til. Vurdering af behov for udredning og behandling foretages udelukkende af Fondens psykiater i samarbejde med psykiatriske sygeplejersker, psykolog og pædagogisk personale på baggrund af historik, observationer, adfærd mm.

Fondens psykiater udarbejder en psykiatrisk behandlingsplan på de unge, der tilknyttes denne. Behandlingsplanen er et tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem den unge og det sundhedsfaglige personale om den påtænkte behandling. Behandlingsplanen udarbejdes senest efter 2. konsultation i behandlingsforløbet.

Behandlingsplanen indeholder, hvor det er relevant:

- Årsag til henvendelse

- Diagnoser

- Retslig status

- Psykisk status

- Selvmordsrisikovurdering, herunder; Identificerede risikofaktorer, identificerede beskyttelsesfaktorer, selvmordsadfærd, risikoniveau, selvmordsforebyggende intervention

- Somatisk status, herunder; Misbrug, sundhedsfremme (tiltag), kost, rygning, alkohol, motion

- Social status og netværk

- ​Undersøgelsesprogram

- Behandlingsmål

- Behandling

-​Undervisning/psykoedukation

- Aktivitetsplan

- Efterbehandlingsplan

- Den unges forventninger til forløbet

- Informeret samtykke

- Næste behandlingsplan

- Anbefaling om opfølgning hos egen læge

Revurdering af behandlingsplan sker kontinuerligt ved afvigende undersøgelsesresultater, betydelige ændringer i den unges tilstand og ved ændringer i den unges diagnoser.

​​

Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Lasse Balsgaard

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: lb@tagkaergaard.dk