Vi tror på en ny start​

Hverdagen på Fonden Tagkærgaard er planlagt med tydelige rammer for, hvad den enkelte skal i løbet af sin dag, uge og måned. En plan som printes ud til den enkelte unge så det er tydeligt, hvad der er af planer for dagen. Med inspiration i den læringsteoretiske tilgang, tror vi på, at vi på den måde, kan lære den unge nogle nye normer og værdier.

Dagligdagen vil være planlagt med den enkelte unge, og består typisk af:

 • ​Skole og lærdom
 • Samtaler, udvikling og livshistorie.
 • Håndværk og praktisk arbejde.
 • Huslige pligter.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Kontakt til erhvervslivet.
 • Motion, oplevelser og fællesskab.

Hver dag afsluttes med ”Runden”, hvor hver enkelt i fællesskabet fortæller om sin dag, dens indhold og hvad der gik godt og gik skidt. Hensigten er, at få ”ro” på den unge - så den unge kan få en nattesøvn - og få ny energi. Ligesom det er et redskab der styrker den unges kompetencer til at tale åbent om sine besværligheder og lytte til andres.​

Fritid

​Fritiden målrettes med den enkelte, hvor der er både ”styret” fritid og ”fri” fritid.

 • Sport
 • Værkstedsaktiviteter
 • Oplevelser og natur
 • Samvær og samkvem med familien
 • Lokalområdets tilbud.

"Familie-lignende hverdag med pligter"​

Fordi vi bestræber os på, at vi i det daglige skal fungere så ”familie-lignende” som muligt, bliver de unge også inddraget i de arbejdsopgaver, som ligger indenfor rammerne i de fleste familier. Ideen med praktisk arbejde er, at lære den unge at samarbejde, starte et projekt og fastholde det indtil afslutningen.


​I starten af behandlingen, er det sjældent i høj kurs, at skulle ud at ”lave noget som ikke direkte glæder én selv”, men senere hen viser det sig ofte, at den unge synes det er hyggeligt at lave noget sammen med en voksen og et par andre unge.

​Aktiviteterne skaber en fælles linje i hverdagen og behandlingsdelen, men fordi vi vægter den ”gode læringsproces” med succes som endestationen, kan hverdagsrammerne også brydes eller modificeres til fordel for individuelle hensyn eller krav.​

"Pligter som del af den personlig udvikling"

Vi ser pligterne som en del af en social udvikling. Når de unge inddrages i ansvaret for, hvordan deres omgivelser ser ud og fungerer, får de et kendskab til hvad der skal til for at få fællesskabet til at fungere. Ligesom erfaringen med det praktiske arbejde, kan sætte skub i nogle arbejdsmæssige ambitioner, og give mod på en praktik i lokalområdet. Således kan den unge få kontakt med erhvervslivet, og de kan få ”øje på” egne kompetencer.​

"Det var altafgørende for mig, at der var så meget struktur i min dagligdag – og de voksne hjalp med at holde fast i rytmen (Ung 20 år, bor på Tagkærgaard)​"

Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Lasse Balsgaard

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: lb@tagkaergaard.dk