Vi tror på en ny start​

Mål for opholdet​

​Opholdet på Tagudsigten kan have karakter af et kortere ophold på 3-5 uger, hvor den unge afruses, for derefter at flytte til Tagkærgaard, Tagstenen eller Tagkvisten.

​Ligesom det kan være hensigten, at der laves et afklaringsforløb, som strækker sig over længere tid, op til syv måneders varighed.

Ved begge opholdstyper, er det formålet, at den unge skal komme ud af sit misbrug og lære nye strategier, til at mestre sit liv.

Vi anser misbrugsproblematikken som værende kompleks, og som et udtryk for en problemstilling, som kan være af forskellig karakter. Derfor tror vi på, at det bedste behandlingsresultat opnås i et samspil af flere behandlingsmetoder, hvor der laves en konkret behandlingsplan for den enkelte. Behandlingsmetoderne er indarbejdet i hverdagen, som er tilrettelagt med tydelige rammer og forventninger til de unge. Der er fastlagte aktiviteter i løbet af ugen, som den unge forventes at deltage aktivt i: den daglige undervisning, de terapeutiske tiltag, de huslige pligter, og den planlagte motion.

Der bliver altid udarbejdet en konkret behandlingsplan for den enkelte, ofte vil målet være, at den unge skal;

  • Blive fri af sit misbrug
  • Styrke sine kompetencer til at indgå i styrkende sociale relationer
  • Få struktur på dagligdagen
  • Få løst op for problemer i netværket/familien.
  • Mestre psykiske problemer
  • Mestre skole eller arbejde

Mål som skal nås ved hjælp af den pædagogiske støtte, som gives i løbet af hele opholdet.

Målene vil være til løbende evaluering i det daglige arbejde, og på opfølgningsmøder.​

Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Lasse Balsgaard

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: lb@tagkaergaard.dk