Vi tror på en ny start​

Opgaver

Afklaringsopgave

Afklaringsopgaverne kan være af forskellig karakter, men vil som udgangspunkt indeholde:

  • Afrusning af den unge/afklaring af misbrugets omfang og afhængighed.
  • En psykologisk undersøgelse af kognitive evner og personlighedsmæssige test.
  • Livshistoriearbejde med den unge, hvor vi ud fra en narrativ tilgang arbejder med identitetsskabende samtaler.
  • En afdækning af ressourcer i familien, og kontaktpersoner i nærmiljøet.
  • Afklaring af den enkeltes kompetencer indenfor skoleregi.

I perioden arbejdes der aktivt med den unges udfordringer, for på den måde at afdække den unges forudsætninger for udvikling, og på bedst mulig vis foretage en uvildig afklaring af den unges ressourcer og udfordringer, og sammen med den unge, familien og kommunen finde frem til den rette støtteforanstaltning. På denne grundige baggrund udarbejdes en rapport indeholdende prognostiske overvejelser og foranstaltningsforslag der er baseret på ressourcer og udviklingsområder hos den unge​

Afrusningsopgaver

​Tagudsigten er afdelingen som rummer vores afrusningsarbejde. Det er stedet, der i en periode ”danner læ omkring de nyligt ankomne fugleunger…”. Stedet som påbegynder behandlings-arbejdet, bevidstgørelsen og i det hele taget skaber den første kontakt til en ung, som måske skal videre på Tagstenen, Tagkærgaard eller Tagkvisten.

En stor del af afrusningen/indslusningen handler om, at den unge får tillid til de voksne. Abstinenser og stoftrangen vil melde sig, og der er relationen afgørende for, hvordan besværligheden løses. Rastløsheden hos den unge forsvinder først senere i behandlingen, og kan ikke fjernes på en afrusning.
​Mens den unge er på Tagudsigten, er det målet at den unge skal blive ”klar” til at indgå i hverdagen på Tagkærgaard, Tagstenen eller Tagkvisten, så problemfrit som muligt, og få skabt gode relationer til os voksne.

Længden af afrusningsforløbet er individuelt, men typisk vil det være af 12 ugers varighed.​

Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Lasse Balsgaard

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: lb@tagkaergaard.dk