Vi tror på en ny start​

Tagskægget​

​​Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tagskægget har plads til 6 unge i alderen 13-22 år.
​Tagskægget har også plads til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Lov om Socialservice § 107.

Med hovedvægt på målgruppen unge med misbrug/misbrugsadfærd, løser vi afrusnings- og afklaringsopgaver, hvor de unge og deres familie skal igennem et afklaringsforløb. 

​Forløbene kan være af forskellig karakter, men vil som udgangspunkt indeholde;

  • Afrusning af den unge/afklaring af misbrugets omfang og afhængighed.
  • En klinisk psykologisk vurdering, ved behov
  • Livshistoriearbejde med den unge, hvor vi ud fra en narrativ tilgang arbejder med identitetsskabende samtaler.
  • En afdækning af ressourcer i familien, og kontaktpersoner i nærmiljøet.
  • Afklaring af den enkeltes kompetencer indenfor skoleregi.​​​
    ​​

I perioden arbejdes der aktivt med den unges potentialer og udfordringer, for på den måde at afdække, den unges forudsætninger for udvikling, og på bedst mulig vis foretage en uvildig afklaring af den unges ressourcer og udfordringer. Sammen med den unge, familien og kommunen findes frem til den rette støtteforanstaltning.

På denne grundige baggrund udarbejdes en rapport indeholdende prognostiske overvejelser og foranstaltningsforslag der er baseret på ressourcer og udviklingsområder hos den unge.

"ET AFKLARINGSFORLØB PÅ TAGSKÆGGET KAN GIVE BETYDNINGSFULDE REDSKABER FOR DET EFTERFØLGENDE FORLØB"

Flere og flere unge anbringes i plejefamilier, og en del af disse har et behandlingskrævende misbrug, som skaber svære betingelser for anbringelsesforløbet. Derfor kan det være betydningsfuldt, at man forinden anbringelsen har lavet et grundigt undersøgelses- og procesarbejde med den unge, hvor han/hun kommer ud af misbruget og der arbejdes med de givne udfordringer og kompetencer.

Tagskægget kan på den måde være opstart til en plejeanbringelse eller et ambulant behandlingsforløb i hjemkommunen.​

Praktiske information​

Tagskægget har til huse på adressen: Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld.

​Ejendommen er beliggende for sig selv, med gårdsplads og tilhørende bygning. Derudover er der en have, med bålplads og mulighed for boldspil og andet hyggeligt samvær.

​​


Behandlingsstedet Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagstenen

Koldingvej 1,
​6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagskægget

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 24 56

Behandlingsstedet Tagkvisten

Kystvejen 24,
​6100 Haderslev

Tlf.:​ 74 56 24 56

Afrusning og afklaring Tagudsigten

Fjelstrupvej 118,
​6100 Haderslev

Tlf.: 74 56 24 56

Fonden Tagkærgaard Administration
Lindegade 58A
​6070 Christiansfeld

CVR: 32863558

Direktør Lasse Balsgaard

Tlf: 74 56 24 56

E-mail: lb@tagkaergaard.dk