Vores visioner og værdier

På Tagskægget arbejder vi ud fra de samme grundlæggende værdier som Tagkærgaard er kendt for, hvor gensidig forståelse og respekt er nøgleord i vores tilgang til de unge og hinanden.

Vi tror på, at unge mennesker har behov for synlige, omsorgsfulde, stabile, legende, tryghedsskabende voksne rollemodeller. Kun i tillidsfulde relationer vil vores visioner for de unge kunne føres ud i livet. Derfor er Tagskægget også en lille enhed (med op til tre-fire unge ad gangen), hvor der skal være tid og opmærksomhed på hver enkelt, samtidig med at den lille gruppe af jævnaldrende unge kan udfordre hinanden og skabe relationer.

Situationen er at flere og flere unge eksperimenterer med stoffer, og mange kan stoppes og hjælpes, hvis familien og den unge får hjælpen i tide. Det er det vi blandt andet gerne vil med en afklaringsperiode, hvor vi vurderer om den enkelte er så hårdt ramt, at behandlingen skal foregå over længere tid, eller der skal andre foranstaltninger til.

Vi har siden 1998 arbejdet med unge i misbrug, og har samlet erfaring og stor kompetence til at arbejde med misbrugsproblematikker. Vi anser misbrug som et symptom på en årsag. Denne/de årsag(er) kan have grobund flere forskellige steder, det kan eks. være opvækstbetinget, hvis de unge er vokset op i dysfunktionelle familiemønstre. Der kan også være tale om uafklarede psykiatriske problemstillinger, hvilket er noget vi har stor fokus på, da misbruget i sådanne tilfælde kan være en form for selvmedicinering. Årsagerne kan være mange, og derfor er det af afgørende betydning, at få skilt tingene ad, og finde ud af ”hvor skoen trykker, og hvor man er kompetent til at overtage opgaven?”


 

Vi tror på, at det er afgørende for den unge, at der iværksættes de rette foranstaltninger for dem og deres familie, og forinden en eventuel anbringelse, må der laves et grundigt undersøgelsesarbejde, hvor den enkeltes kompetencer bliver afklaret – og dertil har vi kompetencerne og lysten.

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup)