På denne side har vi noteret nogle relevante forskningsresultater, som inspirerer vores arbejde.


I vores arbejde med de unge bygger vi videre på den mangeårige erfaring vi har i arbejdet med misbrugsproblematikker. Ligesom vi som personale efteruddanner os, og deltager i relevante kursusaktiviteter. Derudover finder vi relevant inspiration i den forskningsbaserede viden, som bl.a. udgives af socialstyrelsen. Her interesser man sig for at besvare nogle af de samme spørgsmål, som vi beskæftiger os med i det daglige, hvor de blandt andet søger svar på; Hvad gør man, når det er tydeligt, at en ungs forbrug/misbrug kan få alvorlige konsekvenser for den unge?Vores tilgang er på det praksisnære plan. Det er os der møder den unge, som står i en udsat situation i sit liv. Det er os, der har muligheden for at påvirke den unges potentialer i livet. Derfor er vi interesseret i at vide mere om, hvordan vi udfører vores rolle bedst mulig. Som led i at indfri denne ambition, holder vi os opdateret om relevant evidensbaseret viden, som vi kan inddrage i vores arbejde.

R, BOR PÅ TAGKÆRGAARD).

 

”DET NYTTER AT BEHANDLE UNGES MISBRUG AF FX ALKOHOL, HASH, AMFETAMIN ELLER KOKAIN”

(KILDE; SOCIALSTYRELSEN)

 

 

”ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET REDUCERER I HØJERE GRAD MISBRUGSPROBLEMER BLANDT UNGE SAMMENLIGNET MED FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I EGET MILJØ”. 

DET KONKLUDERER RAPPORTEN EFFEKTEN AF KOMMUNERNES FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR UNGE - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I EGET MILJØ SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET
UDGIVET AF DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD (SFI) I 2010.

 


ÅRSAGER ER MANGEARTET:” UDVIKLING AF MISBRUG OG AFHÆNGIGHED ER KOMPLEKST OG KRÆVER KOMPLEKSE FORKLARINGER OG FORSTÅELSESRAMMER”

KILDE; PEDERSEN, MADS UFFE, (2005),UDVIKLING AF MISBRUG OG AFHÆNGIGHED AF RUSMIDLER, AARHUS UNIVERSITETSFORLAG.


EFFEKT: ”DET NYTTER AT BEHANDLE UNGES MISBRUG AF FX ALKOHOL, HASH, AMFETAMIN ELLER KOKAIN” (KILDE; SOCIALSTYRELSEN)


 

”ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET REDUCERER I HØJERE GRAD MISBRUGSPROBLEMER BLANDT UNGE SAMMENLIGNET MED FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I EGET MILJØ”. 

DET KONKLUDERER RAPPORTEN EFFEKTEN AF KOMMUNERNES FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR UNGE - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I EGET MILJØ SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET
UDGIVET AF DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD (SFI) I 2010.


ÅRSAGER ER MANGEARTET:” UDVIKLING AF MISBRUG OG AFHÆNGIGHED ER KOMPLEKST OG KRÆVER KOMPLEKSE FORKLARINGER OG FORSTÅELSESRAMMER”

KILDE; PEDERSEN, MADS UFFE, (2005),UDVIKLING AF MISBRUG OG AFHÆNGIGHED AF RUSMIDLER, AARHUS UNIVERSITETSFORLAG.