Visitationsmødet

Ved et visitationsmøde er der mulighed for, at I kan se ”stedet an”, og vi fortæller om vores tilgang og vores dagligdag i detaljer. Herunder den tætte voksenkontakt, skole, livshistoriearbejde, terapiformer og vores forældreweekends. Ligesom vi afholder en personlig samtale med den unge, hvor vi gerne vil høre den unges version af sin situation - brugen af rusmidler, mængden af kriminalitet og vold, og den skolemæssige situation.

Enten før eller efter mødet vil der være en rundvisning på stedet, hvor det så vidt muligt vil være en af de unge der bor på gården, som vil fortælle om hvordan det kan opleves at være i behandling.

Afslutningsvis vil vi tilkendegive om vi mener den unge kan profitere af vort tilbud. Hvor vi lægger vægt på motivation for behandlingsforløbet, og hvorvidt den unge passer ind i gruppen af unge. Ligesom vi giver et bud på startdato for afrusningen, skolestart og behandlingsforløb.

Herefter skal familien og sagsbehandler hjem og reflektere over hvorvidt vi er det rette tilbud – typisk aftaler vi svar et døgn efter mødet.