Velkommen til Fonden Tagkærgaard

I vores arbejde vægter vi et tæt og respektfuldt samarbejde med familie og netværk til den unge. Vi tror på, at et forældresamarbejde, hvor forældrene bliver inddraget i hvad der foregår i den unges liv, er med til at skabe de bedste forudsætninger for den unge.

I forældresamarbejdet vægter vi involvering og engagement, en fleksibel kontakt og en åbenhed med dialog omkring de forskellige behov og problemstillinger. Samarbejdet med forældrene er således en betydningsfuld del af vores arbejde. 

Gensidig tillid, åbenhed, ærlighed og vilje er nøgleordene for vores samarbejde med jer, hvor I vil blive tilknyttet den voksne, som er samtalepartneren for jeres søn/eller datter. Samtalepartneren er den der får den tætteste kontakt og viden om jeres familie. 


Som forældre yder i en betydningsfuld hjælp i de unges arbejde med deres livshistorie. Det er betydningsfuldt, at I støtter den unges behandlingsforløb, og deltager i opfølgningsmøder og forældreweekender. Desuden opfordrer vi alle forældre til hver for sig, at tage et par dages ophold på gården, hvor I deltager i hverdagens gøremål fuldstændig som jeres søn/eller datter. For på den måde, at ”mærke på egen krop” hvad det vil sige at være i behandling, og hvad vi kræver af jeres søn/datter.

Forældre er vigtige voksne i en ungs liv -de er de få varige voksne i deres liv.