VELKOMMEN TIL TAGSTENEN

Tyrstrupgaard Koldingvej 1, 6070 Christiansfeld.

Efter en afrusningsperiode på Tagskægget, vil hun flytte til Tagstenen, som er vores hovedafdeling for piger,
og stedet hvor man typisk bor i en længerevarende periode.

Tagstenen er et behandlingstilbud med intern skole til 8 piger med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14 til 23 år.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte pige, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden,
kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved,
at hun kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.