VORES VISIONER OG VÆRDIER

Vi er en moderne institution, med gode faciliteter og et personale som hele tiden arbejder på at styrke sine personlige og faglige kompetencer gennem uddannelse, faglige netværk og ledelse med omtanke. 

Vi er en selvstændig Fond, med en bestyrelse. Den daglige ledelse bestås af forstanderen Jon Skriver og Poul Friborg. Afdelingslederne forestår det daglige arbejde i afdelingerne, og der er ansat personale på hver af afdelingerne, ligesom der er personale der dækker alle afdelinger (administrationen, supervisor m.fl.).

Fælles for vores afdelinger er, at vi alle arbejder ud fra de samme grundlæggende værdier, hvor gensidig forståelse og respekt er nøgleord i vores tilgang til de unge og hinanden.

Vi arbejder i et udviklende og terapeutisk miljø, med relationerne som omdrejningspunktet. Dels vores relationer til de unge, deres indbyrdes relationer, og deres relationer til familien. Alle voksne er i hverdagen vedholdende i samværsformen med de unge, samtidig med der kan være plads til det mere fornøjelige, løse og pjattede - alt afhængig af dag og situation. Kun i tillidsfulde relationer vil vores visioner for de unge kunne føres ud i livet.

I mødet med den unge varetager vi en ansvarsfuld opgave for at hjælpe den unge med at få tillært nye vaner og kompetencer.

” Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”(K.E. Løgstrup)