PERSONALE

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og økonomi (administrativ, udvikling, sagssupervisor) Leder, Supervisor pf@tagkaergaard.dk
Jette Lehman , Kontor jh@tagkaergaard.dk
Dorthea Watson, Social og sundhed
Martin Friborg, Pedel
Poul Bendsen Pædagog nattevagt
 

På Tagstenen har vi 1 uddannet PAS-konsulenter, og en uddannet sygeplejerske som varetager den sundhedsfaglige del, hvor hun er medicinansvarlig og varetager kontakten til psykiatrien i Kolding.

 

Personale:
Michael Jakobsen, Afdelingsleder, Pædagog mj@tagkaergaard.dk
Marianne Bauer Pædagog
Jan Henriksen Pædagog
Henrik Hansen Pædagog
Cathrine Hauschmidt Christensen Pædagog
Camilla Holden Sygeplejerske
Gry Dormann Klyver Pædagog
Peter Vad Vikar Pædagog, Pædagog
Anders Andersen Vikar Pædagog, Pædagog

 
Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Steen Hilling Neuropsykolog (udredning)
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Tandlægehuset Christiansfeld (Tandeftersyn og efter behov).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.