MÅL FOR OPHOLDET

Vi anser misbrugsproblematikken som værende kompleks, og som et udtryk for en problemstilling, som kan være af forskellig karakter.

Derfor tror vi på, at det bedste behandlingsresultat opnås i et samspil af flere behandlingsmetoder, hvor der laves en konkret behandlingsplan for den enkelte. Behandlingsmetoder der er indarbejdet i hverdagen, som er tilrettelagt sådan, at den består af nogle tydelige rammer og forventninger til de unge. Der er fastlagte aktiviteter i løbet af ugen, som den unge forventes at deltage i: den daglige undervisning, de terapeutiske tiltag, de huslige pligter, og den planlagte motion.

Der bliver altid udarbejdet en konkret handleplan for den enkelte. Her fremgår konkrete handlemål for den enkelte unge, hvor det mange gange vil være målet, at den unge skal;

  • Blive fri af sit misbrug
  • Styrke sine kompetencer til at indgå i styrkende sociale relationer
  • Få struktur på dagligdagen
  • Få løst op for problemer i netværk/familien.
  • Mestre psykiske problemer
  • Mestre skole eller arbejde


Mål som skal nås ved hjælp af den pædagogiske støtte som der gives i løbet af hele opholdet (og som beskrives nærmere under pædagogiske metoder). Målene vil være til løbende evaluering og opfølgning i det daglige arbejde, og ved de planlagte opfølgningsmøder.