FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi mener det er vigtigt for den unge, at der er stabil kontakt til familien. Derfor tager vi en aktiv rolle i planlægning af samvær, laver halvårlige kalendere, så både den unge og familien er godt orienteret. Kalenderen indeholder: forældreweekends på gården, ferier, samt de weekends hvor der foregår noget særligt for de unge.

Hjemrejseplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem samtalepartneren, den unge og forældrene. 

Vi afholder 6 årlige forældreweekender, og en årlig sommerferie hvor familien er inviteret. 

Det er vores erfaring, at forældrenes deltagelse ved forældreweekenderne er afgørende for udviklingen af  forholdet mellem den unge og familien. Det er her den unges livshistorie gennemarbejdes og dialogerne om fortiden bruges i det fremadrettede arbejde mellem samtalepartneren, den unge og familien. 

I øvrigt er forældre altid velkomne på besøg. 

   
 "Forældre er vigtige voksne i en ungs liv -de er de få varige voksne i deres liv".