Velkommen til Tagskægget

 

Frørup Landevej 34, 6070 Christiansfeld

Tagskægget er en afklaringsafdeling under Fonden Tagkærgaard, som er normeret til fem drenge og piger i alderen 14-18 år. Med hovedvægt på målgruppen unge med misbrug/misbrugsadfærd, løser vi afrusnings- og afklaringsopgaver, hvor de unge og deres familie skal igennem et afklaringsforløb på op til syv måneder.


          


Forløbene kan være af forskellig karakter, men vil som udgangspunkt indeholde;

  • Afrusning af den unge/afklaring af misbrugets omfang og afhængighed.
  • En klinisk psykologisk vurdering, som også inddrager de neurologiske grundfunktioner i en samlet vurdering
  • Livshistoriearbejde med den unge, hvor vi ud fra en narrativ tilgang arbejder med identitetsskabende samtaler.
  • En PAS-vurdering som kortlægger den unges kognitive stil og arbejdsstrategier.
  • En afdækning af ressourcer i familien, og kontaktpersoner i nærmiljøet.
  • Afklaring af den enkeltes kompetencer indenfor skoleregi.

 

I perioden arbejdes der aktivt med den unges potentialer og udfordringer, for på den måde at afdække den unges forudsætninger for udvikling, og på bedst mulig vis foretage en uvildig afklaring af den unges ressourcer og udfordringer. Sammen med den unge, familien og kommunen findes frem til den rette støtteforanstaltning.
 

 

 

På denne grundige baggrund udarbejdes en rapport indeholdende prognostiske overvejelser og foranstaltningsforslag der er baseret på ressourcer og udviklingsområder hos den unge.

 

Et afklaringsforløb på Tagskægget kan give Betydningsfulde redskaber for det efterfølgende forløb

 

 

Flere og flere unge anbringes i plejefamilier, og en del af disse har et behandlingskrævende misbrug, som skaber svære betingelser for anbringelsesforløbet. Derfor kan det være betydningsfuldt, at man forinden anbringelsen har lavet et grundigt undersøgelses- og procesarbejde med den unge, hvor han/hun kommer ud af sit misbrug og der arbejdes med de givne udfordringer og kompetencer.
 
Tagskægget kan på den måde være opstart til en plejeanbringelse eller et ambulant behandlingsforløb i hjemkommunen.