Velkommen til Tagkærgaard

Forbindelsesvejen 1, 6070 Christiansfeld

Efter en afrusningsperiode på Tagskægget, vil den unge flytte til Tagkærgaard, som er vores ”hovedafdeling”, og stedet hvor drengene typisk bor i en længerevarende periode.

Tagkærgaard er et behandlingstilbud med intern skole til 8 drenge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14 til 23 år.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden, kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved, at den unge kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.