Relevante henvisninger

I vores arbejde henter vi inspiration i den narrative tilgang, med udgangspunkt i livshistorier


Vores eksterne terapeut, Annette Friborg, har skrevet en bog, med tilhørende arbejdsmappe,om det pædagogiske arbejde med livshistorier. 

"Fra fucking bardom til fed fremtid”- udgivet på Forlaget Friborg.
Se også Annette Friborgs hjemmeside http://www.livets-kunst.dk/

 

En ny startI en artikel udgivet af servicestyrelsen interviewes nogle af Tagkærgaards unge, om deres oplevelse af at være anbragt på Tagkærgaard, læs mere på;

http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/aktuelt/tema-om-eftervaern-1


Vi når dem med omsorg


I en artikel udgivet af servicestyrelsen fortæller Forstander Poul Friborg om sin oplevelse af hvad der kendetegner en god anbringelse

http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/aktuelt/tema-om-eftervaern-1
                                                                                                                                        Læs også omtale af bogen