Relationsarbejde

Vi mener det er afgørende, at der bliver skabt en tillidsfuld og tryg relation til den unge. Der skal skabes en kontakt og tillid mellem den unge og de voksne – en kontakt som bliver forudsætningen for, at den unge samarbejder og kan fastholdes i behandlingen.

Relationsarbejdet indebærer:

  • At de voksne bruger den tid, som er nødvendig, for at etablere en god relation til den unge – en proces som kan være tidskrævende, og som ikke kan fremskyndes.
  • Et vedholdende fokus på at møde den enkelte unge med anerkendelse og respekt og ikke som et undersøgelsesobjekt eller et sagsnummer.En fast samtalepartner

Vi tror på, at en ung profiterer af tæt voksen kontakt, hvor den unge og samtalepartneren udvikler et godt kendskab til hinanden. Kendskabet og tilliden er afgørende for at den unge tør påbegynde den personlige udvikling, som er essensen for anbringelsen. Ligesom det bidrager til en ”familie-lignende” situation, hvor den unge har én primær voksen at knytte sig til.