Personale


Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og økonomi (administrativ, udvikling, sagssupervisor) Leder, Supervisor pf@tagkaergaard.dk
Jette Lehman , Kontor jh@tagkaergaard.dk
Dorthea Watson, Social og sundhed
Martin Friborg, Pedel
Poul Bendsen Pædagog nattevagt

 

På Tagskægget har vi en uddannet misbrugsvejleder, en uddannet PAS-konsulent, og en uddannet sundhedsass.. Sundhedsass. varetager den sundhedsfaglige del, hvor hun er medicinansvarlig og varetager kontakten til psykiatrien i Kolding.

 

Lars G. K. Buchwald, Afdelingsleder, Pædagog larsb@tagkaergaard.dk
Mike Friborg Håndværker og Pædagog.
Henrik Hee Chul Vognsen Pædagog
Henriette Zeberg, Pædagog
(Barsel)Helle Bremer Social og sundheds ass.
Lasse Rosenkrantz Søndergaard Pædagog.
Thomas Trane Pædagog
Cathrine Lembke Pædagog
Kent Gram Medhjælper
Maja Heissel Pæd. stud.
Anders Andersen Vikar Pædagog
Peter Vad Vikar Pædagog
Lars Ib Boskov Vikar Assistent
Lasse Tranberg Vikar


Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk psykolog Arne Jakobsen (Supervision af personalet).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
Tandlægehuset Christiansfeld (Efter behov)
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.