Personale


Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og økonomi (administrativ, udvikling, sagssupervisor) Leder, Supervisor pf@tagkaergaard.dk
Jette Lehman , Kontor jh@tagkaergaard.dk
Dorthea Watson, Social og sundhed
Rico Hansen, Pedel
Poul Bendsen Pædagog nattevagt

 

På Tagskægget har vi en uddannet misbrugsvejleder, en uddannet PAS-konsulent, og en uddannet sundhedsass.. Sundhedsass. varetager den sundhedsfaglige del, hvor hun er medicinansvarlig og varetager kontakten til psykiatrien i Kolding.

 

Bekim Ferati, Afdelingsleder, Pædagog bf@tagkaergaard.dk
Mike Friborg Håndværker og pædagogstuderende.
Henrik Hee Chul Vognsen Pædagog
David Petersen, Pædagog
(Barsel)Helle Bremer Social og sundheds ass.
Lasse Rosenkrantz Søndergaard Pædagog.
Thomas Trane Pædagog
Cathrine Lembke Pædagog
Kent Gram Medhjælper
Maja Heissel Pæd. stud.
Anders Andersen Vikar Pædagog
Peter Vad Vikar Pædagog
Lars Ib Boskov Vikar Assistent


Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk psykolog Arne Jakobsen (Supervision af personalet).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
Tandlægehuset Christiansfeld (Efter behov)
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.