Personale


Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Pask, leder, js@tagkaergaard.dk
Niels Klemann H. Pålsson, Økonomichef nk@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og supervisor pf@tagkaergaard.dk
Sandie Planitzer, Socialrådgiver sandie@tagkaergaard.dk
Nils Quitzau Hansen, Pedel
Tina V. Hamann, Sygeplejerske

På Tagskægget har vi en uddannet misbrugsvejleder, en uddannet PAS-konsulent, og en uddannet sundhedsass.. Sundhedsass. varetager den sundhedsfaglige del, hvor hun er medicinansvarlig og varetager kontakten til psykiatrien i Kolding.

Personale:
Lars Ib Boskov, Afdelingsleder, larsb@tagkaergaard.dk
Henrik Hee Chul Vognsen, Pædagog
Nicolai Koitzsch Pædagog.
Kent Gram, Medhjælper
Marianne D. Johannsen, Sundheds ass.
Lea Langward, Pædagog
Thomas illertsen, medhjælper
Bjarne Wojtaszewski, Pæd. studerende
Mads Gerlach, Vikar Pædagog
Alaa M. Amer, Vikar
Birgitte M. Kristensen, Vikar

Eksterne konsulenter der samarbejdes med i hverdagen:
Klinisk psykolog Arne Jakobsen (Supervision af personalet).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
Tandlægehuset Christiansfeld (Efter behov)
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.