Personale

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og økonomi (administrativ, udvikling, sagssupervisor) Leder, Supervisor pf@tagkaergaard.dk
Jette Lehman , Kontor jh@tagkaergaard.dk
Dorthea Watson, Social og sundhed
Martin Friborg, Pedel
Poul Bendsen Pædagog nattevagt
 

På Tagkærgaard har vi to uddannede PAS-konsulenter, en misbrugskonsulent, og en uddannet social og sundhedsassistent som varetager den sundhedsfaglige del, hvor hun er medicinansvarlig og varetager kontakten til psykiatrien i Kolding.

 

Personale:
Michael Jakobsen, Afdelingsleder, Pædagog mj@tagkaergaard.dk
Brian Damm Pædagog
Mikael Larsen Pædagog/Håndværk
Rie Skovgaard Larsen Pædagog / PAS konsulent
Nadja Heick Jensen Pædagog
Tony Askov Pædagog
Karin Andersen, Pædagog
Sine Hjelm, Pædagog
Nicolai Koitzsch, Pædagog
Lea Langwadt Pædagog
Nathasja Schroll Pæd. stud.
 
Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Steen Hilling Neuropsykolog (udredning)
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Tandlægehuset Christiansfeld (Tandeftersyn og efter behov).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.