Personale

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Niels Klemann H. Pålsson, Økonomichef nk@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og supervisor pf@tagkaergaard.dk
Sandie Planitzer, Socialrådgiver sandie@tagkaergaard.dk
Nils Quitzau Hansen, Pedel

Personale:
Michael Jakobsen, Afdelingsleder, Pædagog mj@tagkaergaard.dk
Brian Damm Pædagog
Mikael Larsen Pædagog/Håndværk
Rie Skovgaard Larsen Pædagog / PAS konsulent
Dennis Due Sørensen, Pædagog
Karin Andersen, Pædagog
Nathasja Schroll Pædagog
Morten Lambæk Pæd medhjælp
Rikke S. G. Nissen Pæd. studerende
 
Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Steen Hilling Neuropsykolog (udredning)
Huslæge Hanne Christensen (Alle unge er tilknyttet).
Tandlægehuset Christiansfeld (Tandeftersyn og efter behov).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.