Personale

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Jon Skriver, Forstander for Fonden Tagkærgaard Pædagog, Paskons, leder, js@tagkaergaard.dk
Niels Klemann H. Pålsson, Økonomichef nk@tagkaergaard.dk
Poul Friborg, Udvikling og supervisor pf@tagkaergaard.dk
Sandie Planitzer, Socialrådgiver sandie@tagkaergaard.dk
Nils Quitzau Hansen, Pedel
Tina V. Hamann, Sygeplejerske

Personale:
Michael Jakobsen, Afdelingsleder, Pædagog mj@tagkaergaard.dk
Cathrine H. Christensen, Pædagog
Morten S. Mikkelsen, Pædagog
Mette Bryld, Pædagog
Ole Klahsen, Pædagog
Karin Andersen, Pædagog
Nathasja Schroll Pædagog
Mette J. Esbensen, pædagog
Sofie Warming Pæd medhjælp
Anders Friis, Pæd. studerende
Chris Langemann, Pædagog vikar
 
Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision).
Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge).
Steen Hilling Neuropsykolog (udredning)
Huslæge Hung Lee (Alle unge er tilknyttet).
Tandlægehuset Christiansfeld (Tandeftersyn og efter behov).
Ungdomspsykiatrisk afd. Kolding Sygehus (Efter behov).
UU-vejleder Hans Mogensen, Kolding kommune.