PAS-vurdering

En PAS-vurdering er et pædagogisk analyseredskab (Pædagogisk Analyse System) som kortlægger den unges læringsstrategi, hvor udgangspunktet er den unges kompetencer. Det positive fokus er et vigtigt element i analyseredskabet, og vi tror på, at det skaber motivation og læring for den enkelte.


PAS-vurdering er således også et redskab til at skabe forbedrede læringsstrategier og personlighedsudvikling for den unge. I forløbet, vurderes de unge på


• Personlige data

• Koncentration

• Fleksibilitet

• Evnen til at lære nyt

• Hukommelse

• Hvilke typer af handlingsstrategier der er de mest udtalte

Ud fra iagttagelser af opgaveløsninger, interaktioner og hjælpe-strategier (mediering) udfyldes en række spørgeskemaer og kommentarfelter, som danner grundlag for at udtale sig om den unges læring, personlighed og sociale udvikling.