Opfølgningsmøder

Kort tid efter anbringelsens start indkalder sagsbehandleren til det første opfølgningsmøde (hvor sagsbehandleren, forældrene, den unge, samtalepartneren og forstanderen deltager).

Er der forud for mødet skrevet en statusrapport, vil I få tilsendt en kopi.  

Forinden mødet vil den unge have forberedt en kort beskrivelse af sin samlede situation, således han selv fortæller om sin oplevelse af bl.a. : dagligdagen, skolen, det sociale samvær, terapien, familiesamværet og sine misbrugstanker. Kort sagt er dagsordenen på mødet at evaluere forløbet. Derfor er det den unge der er i centrum, og det er hensigten, at mødet skal være vedkommende  - det gælder hans/hendes fremtid.

Det er vores erfaring, at den unge nyder ”at være på”, og nyder at kunne fortælle om fremskridtene siden sidste møde. Opfølgningsmøderne er et godt forum, hvor alle de voksne som er ”involveret” i den unge er samlet.