Individuelt tilrettelagt undervisning

En stor del af undervisningen på skolen har karakter af specialundervisning, hvor der arbejdes i små grupper eller individuelt. Derfor har vi en høj personalenormering, der gør os i stand til, at varetage en-til-en undervisning, når der er behov for det.

Arbejdsformen er både klasseundervisning, gruppearbejde, eneundervisning og selvstændigt arbejde. Projektopgavens arbejdsform, terminsprøver og andre tests afprøves i løbet af året, så eleverne altid ved ved hvor de står, og på et tidspunkt føler sig klar til afgangseksamen og den gældende projektopgave. Lærerne lægger stor vægt på at den enkelte elev tager ansvar for egen læring.


Vi har selv gode undervisningslokaler, boldbane og bordtennis - og har adgang til idrætshal. Udover undervisning i Dansk, Matematik, Engelsk, er der også Idræt og Klassens Time på skemaet.