Målsætning og erfaringer

Med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og v.h.a en tydelig voksenstøtte i løbet af hele skoledagen, er det et mål for alle vores elever at de skal afslutte Folkeskolens Afgangseksamen eller Folkeskolens Udvidede Afgangseksamen.

Lærerne afholder hver 3. måned møde med hver enkelt elev og taler om mål og indsats. Aftaler truffet på disse møder, er med til at tilføre det daglige skolearbejde mening for den enkelte, og medfører at den unge er medansvarlig for sit eget læringsforløb. På den måde tror vi på, at inddragelse af den unge, er vejen til at skoledagen bliver vedkommende, og den unge bliver motiveret til at tage ansvar for egen læring.