Målgruppen

Fonden Tagkærgaard er et socialpædagogisk opholdssted, som indeholder Tagkærgaard og Tagstenen (behandling), Tagskægget (afrusning og afklaring) samt intern skole.

Målgruppen er: 14-23 årige drenge på Tagkærgaard og piger på Tagstenen, mens Tagskægget indskriver både drenge og piger i samme aldersgruppe. 
De unge kan have følgende problematikker: Selvskadende, alkoholmisbrug, stofmisbrug, adfærd efter opvækst i misbrugsmiljø, egen medicinering, prostitution, indadreagerende adfærd, incest/seksuelt forstyrret, omsorgssvigt, psykisk skrøbelighed, ADHD adfærd samt relaterede diagnoser, lav selvværdsfølelse, dårlig ernæringstilstand, ringe skolegang, manglende perspektiver for fremtiden, ressourcesvagt netværk, anbragt under ungdomssanktion.

Målgruppen rummer ikke: fysisk-og psykisk udviklingshæmmede (en lettere form for fysisk handicap kan rummes), skizofrenidiagnose samt unge med en meget tung psykiatrisk lidelse.

I det nedenstående vil målgruppen for hver afdeling blive præsenteret;

Tagkærgaard - Behandling

Tagkærgaard er et behandlingstilbud som er målrettet drenge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14 til 23 år. Drengene kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige problemer. Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Tagstenen - Behandling

Tagstenen er et behandlingstilbud som er målrettet piger med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14 til 23 år. Pigerne kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige problemer. Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Tagskægget - Afklaringsopgaver
På Tagskægget tilbyder vi afklaringsopgaver, hvor vi både modtager piger og drenge i alderen 14-23 år, hvor der er et behov for at få indblik i hvilke typer af foranstaltninger der bedst kan støtte den unge.