Målgruppen

Tagkærgaard er et behandlingssted som er målrettet drenge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14-18 år (med mulighed for forlængelse op til det 23. år).

Drengene kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige problemer. Mindre grader af fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at:

- Blive fri af sit misbrug

- Indgå i sociale relationer

- Få struktur på dagligdagen

- Ændre en uhensigtmæssig adfærd

- Få løst op for problemer i netværket/familien

- Mestre psykiske problemer

- Mestre skole eller arbejde