Målgruppen

Vi er et behandlingstilbud som er målrettet drenge og piger med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 14 til 18 år.

De unge kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige problemer. Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser (f.eks. ADHD), eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at;

  • Blive fri af sit misbrug
  • Indgå i sociale relationer
  • Få struktur på dagligdagen
  • Ændre en uhensigtsmæssig adfærd
  • Få løst op for problemer i netværket/familien.
  • Mestre psykiske problemer
  • Mestre skole eller arbejde