Målgruppe og retten til behandling

Er dit barn mellem 14-18 år og har et problem med forbrug af stoffer, kan din opholdskommune bevilge og betale et behandlingsforløb for dit barn.

I Danmark har vi frit valg af behandlingstilbud, og der er behandlingsgaranti indenfor 14 dage, fra den dag en borger henvender sig med et behov for behandling.

Ret til behandlingstilbud


Et behandlingsforløb hos os sker som en anbringelse efter servicelovens § 52 stk.3 nr. 7. Det betyder, at det er dit barns opholdskommune der kan træffe beslutning om et behandlingsforløb, ligesom det er dem der har betalingspligten for anbringelsen.

Både forældre og unge er velkommende til at henvende sig for yderligere information, men det vil være jeres kommunen der skal rette henvendelse forinden et eventuel forløb kan starte op.

Som misbruger har man særlige rettigheder i forhold til at modtage en hurtig hjælp til at komme ud af sit misbrug, og det fremgår af serviceloven § 101, stk. 3 ”at kommunalbestyrelsen skal handle hurtigt og effektivt for, at den unge kan komme i behandling for sit stofmisbrug”.

Det betyder, at der skal iværksættes et tilbud til den unge inden for 14 dage efter en henvendelse fra forældre eller den unge selv.