Livshistorie - en narrativ tilgang

Livshistoriearbejdet er en fast del af vores tilgang, og den unge vil fra opstart til endt forløb have en ugentlig samtale med sin samtalepartner, hvor der arbejdes med livshistorien ud fra den narrative tilgang.

Formålet med afrusningen/afklaringen er, at skabe en god kontakt til den unge, så vi kan udvide vores viden om den enkelte. Vi tror på, at det er afgørende at skabe den første kontakt omkring de unges livshistorie og identitet. For på den måde, at komme i dialog omkring: Hvordan de har levet deres liv den sidste tid? Hvordan det så ud, da de var børn? Hvornår begyndte misbruget - og har de selv et bud på hvorfor? Den slags spørgsmål er indledende i de identitetsskabende samtaler, som hele vores behandlingskoncept bygger på.

I vores arbejde tager vi afsæt i den narrative tilgang, hvor fortællinger forstås som værende identitetsskabende. Vi forstår menneskers identitet som værende hverken fast eller entydig. Gennem de fortællinger vi har om os selv, skaber vi vores identitet. Essensen i vores arbejde er derfor at skabe nye fortællinger om de unge, som indeholder nye vinkler  – fortællinger som er skabende.

Vores identitet er ikke andet end skrøbelige narrativer, der kan eroderes, men også omformes og styrkes (Michael White. 2007.)