Velkommen til Tagkærgaardskolen

Forbindelsesvejen 1, 6070 Christiansfeld

Skolen er en stor del af hverdagen på Tagkærgaard, og er beliggende på Tagkærgaard. 

De unge modtager alle undervisning, hvor der bliver taget individuelle hensyn til den enkelte unges behov og forudsætninger for at indgå i læringsmiljøet. Flere af eleverne har negative erfaringer fra deres tidligere skolegang. For dem er skoleoplevelser forbundet med nederlag, og flere af dem oplever begrænset tiltro til egen formåen i skoleregi. En del af skolens opgave er derfor i passende mængder at motivere, presse, udfordre og støtte den unge.