Behandling hos os

Hvis du gerne vil i behandling hos os, skal du;

  1. Kontakte din kommune og tale med din sagsbehandler i Børn og ungeafdelingen.
  2. Din sagsbehandler vil vurdere om du er i målgruppen for at få tilbudt et behandlingsforløb, og der kan herefter aftales et møde, hvor du får mere viden om vores tilbud.
  3. Sagsbehandleren godkender behandlingsforløbet.
  4. Du flytter ind.

Din ret til behandling

Et behandlingsforløb hos os sker efter servicelovens § 52 stk.3 nr. 7. Det betyder, at det er din opholdskommune der kan træffe beslutning om et behandlingsforløb, ligesom det er dem der har betalingspligten for opholdet.

Både forældre og unge er velkommende til at henvende sig for yderligere information, men det vil være jeres kommunen der skal rette henvendelse forinden et eventuel forløb kan starte op.

Som misbruger har man særlige rettigheder i forhold til at modtage en hurtig hjælp til at komme ud af sit misbrug, og det fremgår af serviceloven § 101, stk. 3 ”at kommunalbestyrelsen skal handle hurtigt og effektivt for, at den unge kan komme i behandling for sit stofmisbrug”.

Det betyder, at der skal iværksættes et tilbud til den unge inden for 14 dage efter en henvendelse fra forældre eller den unge selv.

For at være berettiget til et behandlingstilbud, skal dit misbrug medføre alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der kommer til udtryk enten i skolen eller i forhold til dine relationer.