Forældresamarbejde

I vores arbejde vægter vi et tæt og respektfuldt samarbejde med familie og netværk til den unge. Vi tror på, at et forældresamarbejde, hvor forældrene bliver inddraget i hvad der foregår i den unges liv, er med til at skabe de bedste forudsætninger for den unge.

I forældresamarbejdet vægter vi involvering og engagement, en fleksibel kontakt og en åbenhed med dialog omkring de forskellige behov og problemstillinger. Samarbejdet med forældrene er således en betydningsfuld del af vores arbejde. 

De planlagte familiedage, er afgørende for forældresamarbejdet. Vi har gode erfaringer med, at den unges livshistorie gennemarbejdes og tales om i familien. Dialogerne om fortiden bruges til det videre og fremadrettede arbejde mellem os og den unge, og giver anledning til udvidet samarbejde omkring den unges relation til de enkelte familiemedlemmer eller til familien som helhed.