Kontaktperson efter endt anbringelse

Vi anbefaler at der efter endt behandlingsforløb etableres et udslusningsforløb for den unge.

Langt de fleste af de unge vælger at flytte i egen bolig efter sit behandlingsforløb. Her viser det sig mange gange, at være en svær udfordring at undvære den tætte voksenkontakt der var velkendt på Tagkærgaard.

Udslusningsperioden er vanskelig fordi:

  • Han er flyttet – og de forudsigelige rammer er væk.
  • Han er begyndt på en ny uddannelse/job og skal etablerer nye netværk.
  • Nærmiljøet, indkøbstederne, hverdagen er ny.
  • Der er ikke den samme grad af opmærksomhed fra voksne der støtter og spørger til hverdagen.Alle vegne er der nyt at forholde sig til, og det er gavnligt for den unge, at have en periode med efterværn fra Tagkærgaard. Vores opgave er at hjælpe de gode vaner og strukturer med over i den unges nye livsbaner, og dertil bruger vi det velkendte sprog og de gode relationer han kender fra Tagkærgaard.Vi kan tilbyde:

  • Samtaler i hjemmet
  • Kontakt til uddannelse/jobbet
  • Daglig telefonisk kontakt
  • Ugentligt besøg
  • Mulighed for nogle weekender på Tagkærgaard

 

I praksis betyder det, at vi ved de daglige opringninger spørger ind til den unges dagligdag ift. uddanelse, arbejde, kontakt til nyt netværk og trivsel Endvidere følger vi op på de rent praktiske ting: Får den unge tilstrækkeligt med søvn, kommer den unge i bad, får han lavet mad og holder han sin bolig ren og ryddelig.

Ved det ugentlige besøg kan vi tilbyde støtte til at etablerer nyt netværk, og hjælp til praktiske opgaver som; flytte adresse, tilmeldelse til ny læge, og evt. ansøgninger. Ligesom vi fortsætter arbejdet med den unges udvikling og trivsel og drager i den forbindelse nytte af den gode relation og kenskabet fra den tidligere anbringelse på Tagkærgaard.


 " VI BLIVER LIVSHJÆLPERE SOM STÅR PÅ SIDELINJEN. NU ER DET DEN UNGE SELV SOM SKAL TAGE ANSVAR FOR SIT LIV. VI FØLGER MED I DET HELE, MEN DEN DEN UNGE SELV TAGE SELV TAGE DET ANSVAR DE KAN (PÆDAGOG, Fonden Tagkærgaard).