Dokumentation og erfaringer

Vi dokumenterer behandlingsforløbene gennem statusrapporter og samarbejdsmøder. 

Kort tid efter anbringelsens start indkalder sagsbehandleren til det første opfølgningsmøde (hvor sagsbehandleren, forældrene, den unge, samtalepartneren og forstanderen deltager).

Forinden mødet vil den unge have forberedt en kort beskrivelse af sin samlede situation, således han selv fortæller om sin oplevelse af bl.a. : dagligdagen, skolen, det sociale samvær, terapien, familiesamværet og sine misbrugstanker. Kort sagt er dagsordenen på mødet at evaluere forløbet. Derfor er det den unge der er i centrum, og det er hensigten, at mødet skal være vedkommende  - det gælder hans/hendes fremtid.

Det er vores erfaring, at den unge nyder ”at være på”, og nyder at kunne fortælle om fremskridtene siden sidste møde. Opfølgningsmøderne er et godt forum, hvor alle de voksne som er ”involveret” i den unge er samlet.

 

 

De unges egne oplevelser af effekten af deres forløb   

 

”Når du går i behandling på Tagkærgaard, vælger du et dødens vigtigt valg for dit liv. Du bliver ikke kun clean. Du lærer også en hel masse ting om dig selv og hvorfor du reagerer på en bestemt måde, i en bestemt situation. Du lærer også at klare dig ude i det virkelige liv uden at være i misbrug”.

(Ung, 17 år, bor på Tagkærgaard).

”I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp… men det hjælper! Jeg vil KLART sige gør det. Lige når man føler man ikke vil, det er DER man skal gøre det – du vil få en sejr. Lære at håndtere livet… bare det at komme her er et STORT skridt – kæmpe stort skridt”


(Ung, 16 år, bor på Tagkærgaard).

”Jeg har været anbragt flere andre steder før jeg kom her, og der har jeg oplevet vold, og en helt anden type af pædagoger. Så da jeg kom her var det som et chok for mig, og at pædagoger kan være sådan. Her er man mere end bare deres arbejde. Man bliver en slags venner, og vi får et indblik i hinandens liv… Det har givet mig masser af ting. En ny side af livet, hvor jeg mærker tingene omkring mig”

(Ung, 20 år, bor på Tagkærgaard).


 
Forældres oplevelse af effekten af forløbet

 

”Da jeg havde været på besøg på Tagkærgård, havde mødt Poul Friborg, var jeg lettet, og havde følelsen af at her var der et sted ,hvor de kunne hjælpe min søn, hvor de kunne li` de unge, her var hyggeligt, go stil, smukke ting og tilstrækkelig tommer på Tv `et til aten dreng/ung også ville føle sig hjemme"

(mor til tidligere ung på Tagkærgaard).

Mødet med gården, var et mødet med nogle mennesker som troede på det de gjorde, som var ligefremme, ærlige og kompromiløse - endelig nogen vi kunne regne med!