Det første møde med os

Ved et såkaldt visitationsmøde er der mulighed for, at I kan se ”stedet an”, og vi fortæller om vores tilgang og vores dagligdag i detaljer. Herunder den tætte voksenkontakt, skole, livshistoriearbejde, terapiformer og vores forældreweekends. Ligesom vi afholder en personlig samtale med dig, hvor vi gerne vil høre din version af situationen - brugen af rusmidler, mængden af kriminalitet og vold, og din skolemæssige situation.

Enten før eller efter mødet vil der være en rundvisning på stedet, hvor det så vidt muligt vil være en af de unge der bor på gården, som vil fortælle om hvordan det kan opleves at bo på Tagkærgaard.

Afslutningsvis vil vi tilkendegive om vi tror du kan bruge vores tilbud. Hvor vi lægger vægt på din motivation for behandlingsforløbet, og hvorvidt vi mener du vil ”passe ind” i gruppen af unge. Ligesom vi giver et bud på startdato for afrusningen og behandlingsforløb.

Herefter skal du, sammen med din familie og din sagsbehandler hjem og tænke over hvorvidt vi er det rette tilbud for dig– typisk aftaler vi svar et døgn efter mødet.