Det første møde med os

Ved et såkaldt visitationsmøde er der mulighed for, at I kan se ”stedet an”, og vi fortæller om vores tilgang og vores dagligdag i detaljer. Herunder den tætte voksenkontakt, skole, livshistoriearbejde, terapiformer og vores forældreweekends. Ligesom I som forældre skal høre om forældresamarbejde, hjemrejser, fælles ferier, om forældreweekends og jeres mulighed for tæt kontakt med jeres barn.

Endeligt afholder vi en personlig samtale med den unge, hvor vi gerne vil høre den unges version af sin situation - brugen af rusmidler, mængden af kriminalitet og vold, og den skolemæssige situation.

Enten før eller efter mødet vil der være en rundvisning på stedet, hvor det så vidt muligt vil være en af de unge der bor på gården, som vil fortælle om hvordan det kan opleves at være i behandling.

Afslutningsvis vil vi tilkendegive om vi tror jeres søn/eller datter kan profitere af vort tilbud. Hvor vi lægger vægt på motivation for behandlingsforløbet, og hvorvidt jeres søn/datter passer ind i gruppen af unge. Ligesom vi giver et bud på startdato for afrusningen og behandlingsforløb. Herefter skal I som familie og jeres sagsbehandler hjem og reflektere over hvorvidt vi er det rette tilbud – typisk aftaler vi svar et døgn efter mødet.


Andre forældres erfaringer

 

”Da jeg havde været på besøg på tagkærgaard, havde mødt Poul Friborg, var jeg lettet, og havde følelsen af at det her var et sted, hvor de kunne hjælpe min søn, hvor de kunne li de unge, her var hyggeligt, go stil, smukke ting og tilstrækkelig tommer på tv`et til at en ung også ville føle sig hjemme" (Mor til en tidligere ung på Tagkærgaard) 

”Mødet med gården, var et møde med nogle mennesker som troede på det de gjorde. som var ligefremme og ærlige - endelig nogle vi kunne regne med! (mor til tidligere ung på tagkærgaard)