De terapeutiske tiltag

De terapeutiske tiltag består af;

  • Individuel kunstterapi 1½ time hver fjortende dag
  • Gruppeterapi seks timer hver 5. uge
  • Livshistoriearbejde med den voksne samtalepartner i 2½ time hver torsdag
  • Hver mandag og tirsdag eftermiddag to timers fællesbeskrivelse for drengene på Tagkærgaard.
  • Endeligt er der massage hver 14. dag.