De pædagogiske metoder

Misbrugsområdet er særdeles komplekst, og vi tror på at den største succes opnås, når man anvender flere behandlingsmetoder i et samspil.

Individuel behandlingsplan

Med afsæt i den unges situation, baggrund, evner, egenskaber og udfordringer, tilrettelægger vi en individuel behandlingsplan, der har til hensigt at afklare hvad den unge behøver af støtte, for at komme videre? Hvilke støttetiltag skal der til? Hvilke udfordringer og kompetencer er der at finde hos familien og baglandet – hvilke ressourcer er der at trække på?