Afrusningsopgaver

Tagskægget er afdelingen som rummer vores afrusningsarbejde. Det er stedet, der i en periode ”danner læ omkring de nyligt ankomne fugleunger…”. Stedet som påbegynder behandlings-arbejdet, bevidstgørelsen og i det hele taget skaber den første kontakt til en ung som skal på Tagkærgaard.

En stor del af afrusningen/indslusningen handler om, at den unge får tillid til de voksne. Abstinenser og stoftrangen vil melde sig, og da er relationen afgørende for hvordan besværligheden løses. Rastløsheden som følger misbrugere der går i behandling forsvinder først langt senere, og kan ikke fjernes på en afrusning. Mens den unge er på Tagskægget, er det målet at han skal blive ”klar” til at indgå i hverdagen på Tagkærgaard så problemfrit som muligt, og få skabt gode relationer til os voksne. Ligesom forældresamarbejdet begyndes her.


Længden af afrusningsforløbet er individuelt, men typisk vil det være af 4-6 ugers varighed.