Afklaringsopgaver

Afklaringsopgaverne kan være af forskellig karakter, men vil som udgangspunkt indeholde;

  • Afrusning af den unge/afklaring af misbrugets omfang og afhængighed.
  • En psykologisk undersøgelse af kognitive evner og personlighedsmæssige test.
  • Livshistoriearbejde med den unge, hvor vi ud fra en narrativ tilgang arbejder med identitetsskabende samtaler.
  • En PAS-vurdering som kortlægger den unges kognitive stil og arbejdsstrategier.
  • En afdækning af ressourcer i familien, og kontaktpersoner i nærmiljøet.
  • Afklaring af den enkeltes kompetencer indenfor skoleregi.

I perioden arbejdes der aktivt med den unges udfordringer, for på den måde at afdække den unges forudsætninger for udvikling, og på bedst mulig vis foretage en uvildig afklaring af den unges ressourcer og udfordringer, og sammen med den unge, familien og kommunen finde frem til den rette støtteforanstaltning. På denne grundige baggrund udarbejdes en rapport indeholdende prognostiske overvejelser og foranstaltningsforslag der er baseret på ressourcer og udviklingsområder hos den unge.